Mgr. Jiří Němec

  • Vystudoval jednooborovou Psychologii na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
  • Je kandidátem akreditovaného výcviku v Psychoanalytické psychoterapii u Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA).
  • Je absolventem výcviku v Krizové intervenci u společnosti REMEDIUM.
  • Řádný člen Českomoravské psychologické společnosti (č.č. 2451)